Versiunea nouă a aplicaţiei Revisal conform Hotărārii de Guvern nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile Hotărārii de Guvern nr. 500/2011
Īn data de 10 noiembrie 2011 s-a publicat Hotărārea de Guvern nr. 1.105/2011 prin care se modifică prevederile Hotărārii de Guvern nr. 500/2011. Drept urmare, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea actualizată a aplicaţiei informatice Revisal pentru īnfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor:

- Revisal 5.0.8 (pentru Windows XP / Vista / 7)
- Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Versiunea actualizată a aplicaţiei Revisal permite:
- introducerea şi actualizarea sporurilor salariale inclusiv īn valoare procentuală, astfel cum sunt prevăzute īn contractul individual de muncă;
- preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioară a aplicaţiei Revisal 5.0.6;
- actualizarea nomenclatorului COR conform clasificării compatibile ISCO 08, reglementată prin Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1832 din 6 iulie 2011 / Institutului Naţional de Statistică nr. 856 din 11 iulie 2011;
- generarea registrului ce urmează a fi transmis către inspectoratul teritorial de muncă;
- validarea registrului generat din aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decāt Revisal, conform specificaţiilor tehnice de mai jos.

Specificaţiile tehnice ale registrului conform Hotărārii de Guvern nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile Hotărārii de Guvern nr. 500/2011
Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor specificaţiile tehnice actualizate de completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor. Specificaţiile tehnice se adresează angajatorilor care utilizează aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decāt Revisal, şi detaliază structura registrului ce urmează a fi transmis, precum şi regulile de completare aferente fiecărui element:

- specificaţii tehnice versiune revizuită 06.12.2011(format .pdf - Portable Document Format)
- reguli de completare versiune revizuită 06.12.2011(arhivat īn format .zip - 4 fişiere .xsd - XML Schema Definition)

Pentru suport tehnic şi sugestii referitoare la registrul īn format electronic, Inspecţia Muncii vă pune la dispoziţie adresa de e-mail : suportregistru@inspectiamuncii.ro.

Telefoane Teamnet: 0318601900, 0318601901.

Conform art. 8 alin. 5 din HG 500/2011, angajatorul este răspunzător pentru păstrarea in condiţii de securitate a datelor precum şi păstrarea lor pe o perioadă indelungată. In acest sens, angajatorul va trebui să-şi salveze datele pe un suport extern, folosind optiunea: Salvare baza de date din meniul Instrumente.

Formular adresa inaintare registru (.doc)

Obtinere parola (pdf)

Formular imputernicire eliberare parola (.doc)

Generare registru

Transmitere online